Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Symmaries

Making critical cyber-infrastructures secure.

IVAs 100-lista 2021

A tool to formally verify the security of software and protect digital assets and infrastructures of national interest. Our society and our daily lives depend more and more on critical cyber-infrastructures and an attack on them can quickly lead to a national or global crisis situation. Cyberattacks often occur due to security weaknesses in software applications.

We developed Symmaries, a software tool to analyze the security of a software application, detect its security weaknesses and provide suggestions to fix them. Symmaries offers the highest-level of assurance according to the ISO/IEC 15408 standard.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar