Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Symphony - Peer-To-Peer Renewable Energy Marketplace Model

Symphony project proposes a new peer-to-peer (P2P) renewable energy marketplace model and provides its software implementation to investigate the feasibility of such an approach.

IVAs 100-lista 2023

Recent research on climate change indicates the need to reduce the carbon footprint of energy production systems. The adoption of renewable energy sources (RES) aims to reduce the carbon footprint of fossil fuel usage.

Further, individuals can install RES in their homes and become electricity prosumers (producers/consumers). However, fossil fuel usage is still widespread, which requires the development of methods for RES promotion and dissemination. One of these methods is the P2P energy marketplace model, where prosumers can decide when and for what price to buy or sell electricity.

Ultimately, the marketplace aims to incentivize energy grid users to install RES. The financial profitability of energy trading promotes RES installation, consequently resulting in the energy distribution systems' decarbonization.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar