Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Syntetiska data för AI

Generering av digitala tvillingar och syntetisk data.

IVAs 100-lista 2022

Forskningen handlar om generering av digitala tvillingar och syntetisk data. En digital tvilling är en digital replika av föremål och miljöer i verkligheten vilken kan användas för att mycket effektivt testa och verifiera AI-system utan att behöva anordna fysiska tester. Såväl den manuella annoteringen av den loggade ‘verkliga’ datan samt de fysiska testerna är både kostsamma, tidskrävande, har låg noggrannhet samt är felbenägna.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar