Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Talkamatic AB

Talkamatic are experts within Conversational AI and Dialog. We can help customers see and develop new dialog-based interaction possibilities.

IVAs 100-lista 2019

Our dialog manager, TDM, encapsulates research results in the form of empirically and theoretically grounded knowledge about human dialogue, and delivers benefits beyond the state of the art to the development of advanced dialog solutions.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar