Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

The Digital S&C

Digitalized point machines for the future. Part 2 real operation railway. 

IVAs 100-lista 2022

Large and complex rail networks are vulnerable to adverse weather events and major shocks. There is no way to completely eliminate disruptions, but we can improve passengers' and goods' resilience, provide redundancy to rail networks, and implement digital monitoring solutions that keep the trains safe and a more sustainable public means of transport. The project's goal is to strengthen the reliability and punctuality of train transport by implementing a digital condition monitoring solution.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar