Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Tidig diagnostik för Parkinsons sjukdom

Med hjälp av enkla salivprover utvecklas en helt ny metod för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka Parkinsons sjukdom.

IVAs 100-lista 2020

En helt ny och unik metod håller på att utvecklas för att med ett enkelt salivprov kunna mäta specifika ämnen som signalerar början av Parkinsons sjukdom. Än så länge finns inget säkert diagnostiskt test för denna sjukdom vilket efterfrågas av såväl sjukvård, patienter som läkemedelsindustri. Affärspotentialen kan därför anses vara gynnsam.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar