Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Tillförlitlig och effektiv järnväg

Förebygga och hantera sprickbildning i hjul och räls.

IVAs 100-lista 2020

Beräkningseffektiva kriterier för risk för sprickbildning i hjul och räls kopplade till analys av dynamisk samverkan mellan hjul och räls har utvecklats. Ytterligare forskning har identifierat kritiska lastnivåer vilka kan orsaka rälsbrott under olika driftsförhållanden. Detta har utvecklats till en internationell rekommendation fastställd av Internationella järnvägsunionen (UIC) vilken harmoniserar Europas larmgränser för hjulskador. Arbetet har tilldelats Chalmers pris för genomslag i samhället.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar