Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Trådlös bakteriesensor för att minska antibiotikaanvändning

Trådlös bakteriesensor i medicintekniska produkter kan förebygga infektioner och minska antibiotikaanvändning.

IVAs 100-lista 2020

Infektioner är ett växande problem hos äldre med inkontinens eller svårläkta sår vilket leder till ökad antibiotikaanvändning. Problemet eskalerar med en åldrande befolkning parallellt med spridning av antibiotikaresistens. Integrering av vår trådlösa bakteriesensor i inkontinensprodukter, katetrar och sårförband skulle hjälpa patienten att upptäcka infektionerna tidigare och lösa problemet innan bakterieinfektionen måste angripas med antibiotikabehandling. Trådlös bakteriesensor skulle minimera antalet allvarliga infektioner, spara kostnader i vården och minska äldres lidande.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar