Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Transparent solar cells - solar windows

A technology that can be scaled up to mass production of solar cell windows.

IVAs 100-lista 2021

Local and distributed energy production from non-fossil sources is necessary for a future resilient society. By using transparent solar cells more surfaces of buildings could be used for energy production, both from esthetic and practical reasons. Problems with alternative transparent solar cell technologies and why they are not commercial available are limitations like they have limited transparency and color distortion, contain toxic and rare materials, or have very low efficiency.

By using nanowires made of semiconductor materials and apply them in a transparent film we have overcome those problems and have a technology that can be scaled up to mass production of solar cell windows.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar