Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

TreePlanterXY

Skogen spelar en viktig roll i vår vision om en klimatneutral framtid. För att nå denna så krävs ett smartare och mer hållbart skogsbruk.

IVAs 100-lista 2023

Idag saknas den information som behövs för att tillämpa framtidens tekniker för en automatiserad skogsskötsel. Varför spara vi inte data om träden redan vid plantering?

Majoriteten av dagens plantor sätts fortfarande med manuella verktyg och utvecklingen av teknik som kan ersätta dessa går långsamt. Därför har vi valt att utveckla ett system som integreras med nuvarande verktyg och arbetsrutiner. Vår lösning är att montera en högprecisions-GPS på befintliga plantrör och därmed ge varje träd en unik identitet redan vid plantering. Det låter oss urskilja förädlade skogsplantor från naturlig föryngring, samt låter skogsägare undvika kostsamma uppföljningar på tjänster som plantering, gallring, osv.

Detta öppnar upp för ett mer hållbart skogsbruk, med ökad fokus på biodiversitet och spårbarhet av råvaror, samt en snabbare och effektivare skogsvård.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar