Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

True precision medicine

Application of the ADAC technology has the potential to enable production and delivery of cost-effective, tailored-made, synthetic peptide-based therapeutics, as a tool in the fight against cancer.

IVAs 100-lista 2022

Using our novel proprietary Adaptable Drug Affinity Conjugate (ADAC) technology, we aim to take precision medicine to a new level, enabling development of individualized immunotherapeutic treatments based on the genetic profile of each patient’s tumor.

Such a highly targeted treatment design offers the potential to increase therapeutic efficacy and reduce dosage levels thereby minimizing the risk of side effects.

Application of the ADAC technology has the potential to enable production and delivery of cost-effective, tailored-made, synthetic peptide-based therapeutics, as a tool in the fight against cancer.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar