Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

TrustCloud

Outsourcing Computations to a Cloud that you don't Trust

IVAs 100-lista 2019

devices with limited resources (e.g. Internet of Things (IoT) devices) outsource computations to untrusted cloud servers our data remain private, while the results of the computations performed (by the cloud server) are correct; the latter can be verified in a reliable way.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar