Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Trustworthy IoT

Deploying Internet of Things (IoT) applications in key sectors, e.g., health, industry automation, transportation, cannot create new risks.

IVAs 100-lista 2019

Our advanced yet pragmatic approach yields strong IoT security and privacy solutions, e.g., credential management, secure and privacy-preserving location-based services, secure global navigation satellite system receivers. Tailoring them to specific needs can bring a competitive edge to a broad gamut of products/services.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar