Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ultratunna zeolitmembran för gasseparation

Dagens tekniker för gasrening är mycket energikrävande, kostsamma och skrymmande. Den globala energianvändningen för separationsprocesser motsvarar 29 gånger Sveriges oljeförbrukning. Jämfört med de gasreningstekniker som används idag är membran ett mycket mindre energikrävande alternativ.

IVAs 100-lista 2023

Polymermembran dominerar marknaden för gasrening med membran som är 9 miljarder SEK. De har dock låg permeabilitet, selektivitet och stabilitet, vilket gör dem dyra och användningsområdet begränsat. Behovet av bättre membran är därför stort.

Zeolitmembran är ny teknik med mycket högre permeabilitet, selektivitet och stabilitet. Jag har utvecklat ultratunna zeolitmembran för gasrening och är världsledande på området.

Vi har visat att dessa membran leder till mycket lägre kostnad och elförbrukning jämfört med polymermembran. Det är rimligt att marknaden för ultratunna zeolitmembran överskrider 5 miljarder SEK om 10 år och att energibesparingspotentialen motsvarar mer än Sveriges oljeförbrukning.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar