Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Urinbaserad gödsel

Dagens linjära avloppssystem, även med våra avancerade reningsverk, leder till förorenade vattendrag och hav, samtidigt som resursförbrukningen är stor.

IVAs 100-lista 2021

Genom att sluta kretsloppet av avloppets växtnäring kan vi minska utsläppen till miljön samtidigt som resursförbrukningen minskar och samhället uthållighet ökar. Genom att källsortera och torka urinen avlägsnas 80% av avloppets växtnäring och genom att separera vattnet från salterna producerar vi ett säkert gödsel, likvärdigt mineralgödsel.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar