Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Use2Use – design för cirkulär konsumtion

Unika designverktyg som hjälper företag att utforska och designa för cirkulär konsumtion.

IVAs 100-lista 2020

Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver att företag förändrar hur de producerar och erbjuder produkter, men också att människor förändrar hur de konsumerar. För att människor i större utsträckning ska återanvända, hyra, låna och på andra sätt cirkulera saker behöver dessa konsumtionsätt bli smidigare och attraktivare än dagens linjära konsumtionsalternativ. Vi har skapat ”the Use2Use Design Toolkit” för att stödja utvecklingen av produkter och tjänster speciellt anpassade för cirkulär konsumtion.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar