Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Utvärdering av det första agrivoltaiska systemet i Sverige

Agrivoltaiska solcellssystem möjliggör samtidig produktion av grödor och el på jordbruksmark genom en konfiguration av solcellssystemet som gör det möjligt att utföra konventionellt jordbruk.

IVAs 100-lista 2021

Med tanke på möjliga framtida klimatförändringar med extremt väder som torka kan agrivoltaiska system göra produktion av grödor mer motståndskraftig och stabil genom att minska vattenbehovet. Detta projekt ska bedöma den tekniska och ekonomiska genomförbarheten av agrivoltaiska solcellssystem i Sverige genom att utveckla en unik modell som kan simulera sambandet mellan elproduktion och skördeavkastning.

Forskningsteam

Mälardalens högskola: PIETRO ELIA CAMPANA, BENGT STRIDH
Kärrbo Prästgård AB: ULF ANDERSSON
Solkompaniet Konsult Sverige AB: MAJA WENNERBERG FÅHRAEUS, MIKAELA LISS, CHRISTER OXELIUS
Sveriges lantbruksuniversitet: MARIE-CLAUDE DUBOIS LOTTA NORDMARK, SVEN-ERIK SVENSSON, TORSTEN HÖRNDAHL

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar