Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Välfärdsbiblioteket

Välfärdsbiblioteket är ett nytt koncept som kan stödja invånare att leva ett aktivt, tryggt och självständigt liv med hjälp av välfärdsteknik.

IVAs 100-lista 2021

Som besökare kan du inspireras av ny teknik, klämma och känna på olika produkter och om du blir nyfiken på hur något skulle funka för dig kan du låna hem och prova. Biblioteksformatet överbryggar ekonomiska barriärer och underlättar att prova på och lära sig om ny teknik för äldre och personer med funktionsnedsättning. Välfärdsbiblioteket bidrar långsiktigt till samhällets resiliens och stärker användarnas egenmakt och förmåga till delaktighet.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar