Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Värdesystem för näringslivsbaserad motståndskraft

Vid samhällskris uppstår oväntade behov av motståndskraft, där innovation mellan företag och det offentliga är svaret. Koncept för detta har saknats.

IVAs 100-lista 2021

Vi har utvecklat konceptet ”värdesystem” genom forskning 2014-2021. Det bygger på Sveriges etablering av försvarsförmåga på Gotland, experimenterande med företagsinnovationer för räddningstjänst, samt samordning av näringslivskapaciteter för akuta behov i vården under pandemin. Konceptet värdesystem fångar hur organisationer tillsammans skapar innovativ motståndskraft vid kris men även konkurrenskraft. För hållbara innovationer vid kommande samhällskriser behöver förmågan att snabbt realisera värdesystem skalas upp och spridas.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar