Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

VectorizeMove

VectorizeMove is the world’s first reliable, easy-to-use service that can objectively analyse gait outside the clinic, in everyday life (of both humans & animals) using wearable devices & robust algorithms;

IVAs 100-lista 2019

enabling users to detect mobility-related issues very early, evaluate and verify efficacy of treatment and monitor long-term recovery.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar