Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vertisà AB: Green Insulation

Vertisà has created a vertical garden system to reproduce natural ecosystems and decarbonize our cities. Our solution is based on a low-tech, low-cost vertical cultivation module.

IVAs 100-lista 2023

Our solution is based on a low-tech, low-cost vertical cultivation module. It has a built-in patented watering system that saves water and is simple to maintain. When put outside, the system works as an additional layer of insolation, decreasing the energy use of the building.

The system combines plant growth with an artistic cladding panel, which adds art to the facade and ensures a beautiful appearance all year long, even in Nordic conditions. We work with architects, municipalities, and builders to improve biodiversity and decarbonize cities while enhancing property value.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar