Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Videm

Videm - snabb och säker diagnostik av infektionssjukdomar.

IVAs 100-lista 2021

Videm möjliggör snabb och superkänslig diagnostik av infektionssjukdomar. Genom ett litet, portabelt och patientnära diagnostikverktyg ger vi pålitliga provsvar inom en timme, istället för flera dagar. Verktyget är applicerbart för alla patogener och möjliggör dessutom multiplex testning. Tekniken har utvecklats genom ett forskningssamarbete mellan Chalmers, Uppsala Universitet, RISE, KI och SciLifeLab. Tillsammans med våra affärsutvecklare söker vi kontakt med potentiella samarbetspartners och investerare för vidare produktutveckling och validering, med målet att effektivisera vårdflödet och förebygga smittspridning.

(I samverkan med Rise Uppsala universitet Karolinska Stockholms universitet/ SciLife Lab)

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar