Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

VisBac

Öppnar nya möjligheter vid utbildning av medicinsk personal och hjälper oss framåt mot en infektionsfri vård.

IVAS 100-lista 2021

Pandemin har skapat en osynlig fiende och krav att hålla avstånd. En liknande fiende finns på svenska sjukhus, där omkring 1500 patienter dör varje år i vårdrelaterade infektioner.

KTH-gruppen för strömnings- och klimatteknik har varit banbrytande inom forskning om luftburna infektioner och utvecklat unika simuleringsmetoder för att förutsäga och visualisera infektionsrisken. Beräkningsresultat överförs till en intuitiv visualiseringsmiljö (VisBac), som gör farorna i luften synliga. Medicinsk personal och andra berörda grupper kan nu se och förstå den tidigare osynliga faran. VisBac öppnar nya möjligheter vid utbildning av medicinsk personal och hjälper oss framåt mot en infektionsfri vård.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar