Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vitvarubaserade funktionstjänster för bostadsbolag

Ett nytt sätt att göra affärer i den cirkulära ekonomin.

IVAs 100-lista 2020

För att öka livslängden på produkter samt öka cirkulariteten i användningen av vitvaror, prövar projektet om det är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart med ett system där tillverkare tillhandahåller vitvaror som en tjänst till bostadsbolag. Fullskaliga tester görs tillsammans med vitvaruföretaget Electrolux samt bostadsbolagen SKB, Förvaltaren AB och ByggVesta AB, där även uppkopplade produkter är en del av projektet. Innovationspotentialen och exportmöjligheterna bedöms vara stora.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar