Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vividye

Hållbar och reversibel färgning av textilier.

IVAs 100-lista 2021

The textile industry is experiencing big changes, as increasing pressure from consumers and policy makers is forcing companies to act more sustainably. Today’s textile coloring processes don’t allow efficient removal of textile color to facilitate reuse and recycling.

Vividye’s reversible coloring technology, a new combined coloring / decoloring process for textiles, has been developed at Chalmers University of Technology to tackle these issues and to enable sustainable and circular use of textiles. Vividye unique solution will help the industry to extend the use of textile, and to pave the way for a green but colorful future.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar