Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Volumeer - En innovativ lösning för provtagning vid sepsis

Ett tvärvetenskapligt team av läkare, forskare och industridesigner utvecklar ett nytt instrument för blodprovstagning vid sepsisdiagnostik som säkerställer en exakt provvolym och minskar kontaminering.

IVAs 100-lista 2023

Sepsis är ett livshotande tillstånd som drabbar mer än 50 miljoner människor varje år och orsakar ett av fem dödsfall i världen. Sepsis medför stora kostnader för sjukvården, på grund av långa vårdtider och hög risk för bestående men för överlevare.

I flera studier har man visat att effektiv antimikrobiell behandling tidigt i sjukdomsförloppet är kopplat till lägre dödlighet, kortare behandlingstid samt minskade sjukvårdskostnader. Antibiotikabehandling måste baseras på mikrobiologisk diagnostik baserad på blododlingar. Idag finns det två stora problem med blododlingar, otillräcklig volym och kontaminering under provtagningen, vilket leder till falska resultat. 

Vårt tvärvetenskapliga team av läkare, forskare och industridesigner utvecklar ett nytt instrument för blodprovstagning vid sepsisdiagnostik som löser dessa problem och dessutom förbättrar arbetsvillkoren för sjuksköterskor genom en förbättrad rutin.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar