Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

wearITmed

The overall objective is to improve treatment of people with epilepsy and Parkinson's disease by developing advanced tools for objective detection and quantification of symptoms.

IVAs 100-lista 2019

Basis is a multi-sensor system integrated in an easy- to-use and washable garment. Algorithms inform patients, carers and health care about symptoms in everyday life, and facilitate individual implementation of improved treatment strategies and patient empowerment.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar