Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Wireless energy link for artifical hearts

Transkutan trådlös energiöverföringsteknik för artificiella hjärtan.

IVAs 100-lista 2022

Världsbehovet av hjärttransplantationer är ca 300 000 st/år men det görs bara 6000 hjärttransplantationer/år pga. brist på donatorhjärtan. Det innebär att människor dör i kön i väntan på en hjärttransplantation. Artificiella hjärtan skulle kunna lösa denna brist men dom har en Akilleshäl i sin behandling: infektioner runt deras strömförsörjningskabeln. Detta problem löser Invivopower nu genom sin transkutana trådlösa energiöverföringsteknik för artificiella hjärtan. (transkutan=penetrerar ej huden)

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar