E-kampen: Högstadieelever blir entreprenörer för en dag

Hur är det att vara entreprenör? Det ska runt 20 högstadieklasser runt om i Sverige få känna på i samband med skolstarten i augusti. Bakom den nationella satsningen Entreprenörskapskampen, E-kampen, står Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och STARTcentrum.
shutterstock_532531189-1200px.jpg

- En modern form av ”Vi i femman”, men med företagande i fokus. E-kampen är ett nytt spännande koncept för skolor och elever i årskurs 8 och 9 som syftar till att etablera entreprenörkonsten i Sverige, säger Johan Carlstedt, projektansvarig för E-kampen på IVA.

Under två dagar får eleverna möjlighet att skaffa sig erfarenhet och kunskap kring entreprenörskap och företagande genom att arbeta kreativt och komma på egna affärsidéer. Affärsidéerna får praktiskt testas för att få en känsla och inblick i hur det är att vara entreprenör. Genom hela processen finns utbildningsmaterial, elevmaterial, övningar, instruktioner, lärarstöd och information tillgängligt. 

- Eleverna kommer att diskutera begreppet entreprenör och reflektera över egenskaper som en entreprenör har. Genom olika övningar besvaras frågor som; Vad är entreprenörskap? Vem är entreprenör? Vilka egenskaper har de som entreprenörer och vilka idéer vill de vara med och förverkliga? säger Mia Carlén, STARTcentrum.

E-kampen är även en tävling. Genom att spela in en film där eleverna berättar om sin entreprenörskapsresa under E-kampen har de chansen att vinna 30 000 kronor till sin klass. En jury bestående av duktiga entreprenörer bedömer utifrån givna kriterier de insända filmerna och utser en vinnare.

E-kampen är en del av IVAs långsiktiga satsningar på Kunskap i världsklass och Entreprenörskap för framtiden.

Läs mer om E-kampen här!

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84