Ny lista: Forskningsprojekt med stor potential till affärs- och samhällsnytta

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista med forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Fokus är teknik i mänsklighetens tjänst.
imansklighetenstjanst.jpg

– Forskare och näringsliv behöver hitta varandra och samverka kring de samhällsutmaningar vi står inför. Med 100-listan bygger vi broar mellan akademi och näringsliv som ger forskning som har potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

Fokus är teknik i mänsklighetens tjänst

På årets 100-lista lyfter vi forskningsprojekt som handlar om att säkerställa att nya och kommande innovationer inte hotar utan möjliggör bättre hushållning och fördelning av jordens begränsade resurser, ökad hållbarhet och cirkularitet, ökad jämlikhet, demokrati, säkerhet, hälsa och välbefinnande för hela mänskligheten. De 70 forskningsprojekten är utvalda i en grundlig nominerings- och urvalsprocess baserad på ett antal fastställda kriterier för att skapa värde för näringsliv och samhälle.

Ta del av alla forskningsprojekt på årets 100-lista

Fördelning av antagna forskningsprojekt per lärosäte

Totalt 70 forskningsprojekt har antagits till IVAs 100-lista 2022. Flera av forskningsprojekten bedrivs i samverkan mellan flera lärosäten – uppdelningen nedan baseras på forskningsprojektets huvudsakliga hemvist.

Lärosäte

Antal

Chalmers tekniska högskola

13

Uppsala universitet

8

Stockholms universitet

6

Kungliga Tekniska högskolan

5

Linköpings universitet

5

Mälardalens universitet

5

Luleå tekniska universitet

4

Sveriges lantbruksuniversitet

4

Karolinska institutet

3

Göteborgs universitet

2

Högskolan i Skövde

2

Mittuniversitetet

2

RISE Research Institutes of Sweden

2

Örebro universitet

2

Övrig/annan forskningsanknytning

2

Blekinge tekniska högskola

1

Högskolan i Borås

1

Karlstad universitet

1

Lunds universitet

1

Malmö universitet

1

Om 100-listan

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Urvalskommittén består av drygt 40 kvalificerade personer ur IVAs breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73