Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Sveriges framtida elproduktion

IVAs projekt Vägval el publicerar här sin andra delrapport som handlar om Sveriges framtida elproduktion. Rapporten visar på stor potential för flera fossilfria alternativ.

Mer sol och vind, mer biokraft, ny kärnkraft eller mer vattenkraft. Det är de alternativ som IVAs projekt Vägval el presenterar i rapporten Sveriges framtida elproduktion. Tidsperspektivet avser åren 2030-2050.

Det finns en mycket stor potential för vindkraft, från dagens produktionskapacitet på 15 TWh, till 60-70 TWh. Men här krävs stora investeringar i nätet, kablar till andra länder och teknik för att lagra el. Även solel kan på lång sikt öka från dagens låga 0,1 TWh till 20 TWh, men då krävs investeringar i lagringsteknik. Ett scenario med en så stor andel sol och vind kräver också annan, flexibel elproduktion som kan stå standby när det inte blåser eller när solen inte skiner.

Det finns också stor potential i elproduktion baserad på biobränsle, från dagens 20 TWh till som mest 60 TWh. Detta kräver en stor satsning på ny teknik och ett effektivare uttag av biomassa från skogsbruket.

Sverige skulle även kunna satsa på ny kärnkraft och här är den mest kritiska faktorn att säkerställa kompetensen i Sverige inom kärnkraftsområdet. Det finns en begränsad potential på cirka 5-6 TWh i att effektivisera och bygga ut vattenkraften ytterligare. Genom förändrad lagstiftning skulle bruttopotentialen öka radikalt, till uppemot 100 TWh totalt.

En slutsats i rapporten är att Sverige kan välja flera vägar till ett fossilfritt kraftsystem; de fyra alternativen ger ungefär samma produktionskostnad. Det som skiljer de olika alternativen åt är att det behövs olika stora investeringar i överföringskapacitet och effektreserv.

Rapportens omslag

Sveriges framtida elproduktion (PDF)