Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Utlysning IVAs 100-lista 2024

Forskning ska komma näringslivet och samhället till nytta. Det är bakgrunden till IVAs 100-lista som lyfter fram aktuella och lovande forskningsprojekt. Nu söker vi kandidater till 2024 års 100-lista, den sjätte i ordningen. Temat är innovation genom tvärvetenskap.

Teknik i mänsklighetens tjänst - innovation genom tvärvetenskap

De forskare och forskarteam vi söker ska ha sin bas inom vetenskapsområdet teknik eller ekonomi vid ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut och arbeta tvärvetenskapligt för att lösa brännande samhällsproblem och stärka näringslivets konkurrenskraft. 

Forskningsprojekten ska dra nytta av kunskap, perspektiv och metoder från flera olika vetenskapliga discipliner för att hitta innovativa lösningar på komplexa problem. Exempel på några områden där forskningen kan adressera utmaningar och behov är:

 • Omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt näringsliv och samhälle.
 • Smart, hållbar, effektiv och cirkulär utvinning/återvinning av råvaror och energieffektivisering.
 • Nya produktionsprocesser och utveckling av nya regelverk.
 • Utveckling av gröna och blå* näringar mot en resurseffektiv bioekonomi.
citat tecken

”Att vara med på IVAs 100-lista har hjälpt forskningen och bolaget med kapitalanskaffning och erkännande på en internationell marknad.”

Forskare från IVAs 100-lista 2019

Sista ansökningsdag är 15 augusti. 2024 års 100-lista presenteras i november.

Vid ansökan anges ett av sju tillämpningsområden. Dessa används till exempel vid publicering på iva.se.  

 • Cirkulär ekonomi
 • Deep tech
 • Gröna och blå* näringar
 • Samhälle och välfärd 
 • Infrastruktur
 • Smart industri
 • Nya affärsmodeller

* Definition av ”Blå näringar”: Är en term som används för att beskriva områden och verksamheter som är relaterade till hav och vatten. Termen är en parallell till "gröna näringar". "Blå" hänvisar till färgen på hav och vatten, och det har också en innebörd av hållbarhet och miljömedvetenhet.

person som skriver på laptop

Ansök till IVAs 100-lista

hand putting vote in box

Nominera någon du tycker ska ansöka till IVAs 100-lista

Om IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt.

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar

Kontakt

Malin Mohr

Projektledare

Entreprenörskap

Telefon: 0736 - 35 93 50

Nathalie Modig

Nathalie Modig

Koordinator

Entreprenörskap

Telefon: 0765 - 29 09 92

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.