Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Globaliseringen innebär en allt intensivare internationell konkurrens. Det påverkar förutsättningarna för tillväxt och välstånd i en liten öppen ekonomi som Sverige. Kraven på den svenska ekonomins omställningsförmåga ökar. Detta är fokus för IVAS projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Om projektet

Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Projektperiod: 2014-2016

Styrgruppsordförande: Carl Bennet

Projektledare: Johan Carlstedt

Kompetens, företag och investeringar rör sig alltmer över nationsgränser. Attraktiviteten för företag avgörs av ett lands förutsättningar som tillgång till kompetens, infrastruktur, inställningen till entreprenörskap, kvaliteten på offentlig service och myndighetsutövning. För individen avgörs attraktiviteten av tillgången till arbete, utvecklingsmöjligheter, boendemiljö och kultur.

Projektet ska öka kunskapen om den snabba förändring Sverige står mitt uppe i, inte minst till följd av den genomgripande förändring digitaliseringen innebär. Det ska också lyfta frågor om hur vi attraherar kapital och kompetens till Sverige, samtidigt som våra varor och tjänster fortsätter att vara internationellt konkurrenskraftiga och efterfrågade.

Styrgrupp

Carl Bennet (ordförande), Carl Bennet AB, Tomas Billing, Nordstjernan, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, Charlotte Brogren, VINNOVA, Ulf Ewaldsson, Ericsson, Pam Fredman, Göteborgs universitet, Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, Martin Lorentzon, Spotify, Björn O. Nilsson, IVA, Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, Eva Nordmark, TCO, Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, Anders Sundström, KF, Håkan Sörman, SKL, Karl-Petter Thorwaldsson, LO 

Rapporter Attraktionskraft för hållbar tillväxt