Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

R2B Summit & Sessions

IVA-projektet Research2Business utvecklar nya mötesplatser och mötesformat för nyttiggörande av forskning. Under den årliga nationella mötesplatsen R2B Summit möter utvalda forskare beslutsfattare med ansvar för innovation, forskning och utveckling på företag och organisationer. Mötesformatet R2B Sessions ger ett mindre antal forskare per möte möjlighet att diskutera sin forskning med inbjudna deltagare.

R2B Summit

R2B Summit är en unik mötesplats och möjlighet för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Under dagen får ett urval av forskarna från IVAs 100-lista möjlighet att presentera och diskutera sin forskning, hitta nya möjliga vägar att tillämpa sin forskning på genom att lära sig mer om företagens behov, och direkt på plats skapa kontakter för tänkbara framtida samarbeten.

”En väldigt viktig satsning”, ”en oerhört interaktiv dag”, ”häftigt att vi är så många som kommer hit för att dela frågan om hur vi gör Sverige mer framgångsrikt”, och ”redan idag har jag plockat upp idéer som vi kommer ta vidare”. Det var några reflektioner efter 2022 års R2B Summit.

R2B Sessions

Mötesformatet R2B Sessions ger ett begränsat antal forskare per möte möjlighet att presentera och diskutera sin forskning med inbjudna deltagare. 

Syftet med R2B Sessions är att ge mer än en vanlig presentation genom att skapa utrymme för dialog och frågor, och därigenom en mer fördjupad förståelse av forskarteamets forskningsprojekt och tankar kring nyttigörande. Dialogformen ger också forskaren möjlighet att få värdefull återkoppling och svar på frågor från tilltänkta eller tänkbara målgrupper eller samarbetspartners. 

R2B Summit och Sessions arrangeras av IVAs projekt Research2Business, R2B som är en långsiktig satsning som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) driver för att främja samverkan mellan forskare och näringslivet. 

IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Alla med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Till IVAs 100-lista

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och ökad svensk konkurrenskraft.

Läs mer om Research2Business