Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Research2Business (R2B)

Med projektet Research2Business vill IVA stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Utgångspunkten är att fler framgångsrika samarbeten kring forskningresultat som utmynnar i innovationer eller annan affärsutveckling stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

citat tecken

Att få ut fler innovationer på marknaden, skapa mer värde av forskningen och stärka Sveriges konkurrenskraft är ett högintressant område.

Marianne Dicander Alexandersson, Styrgruppsordförande
Om projektet

Research2Business

Projektperiod: 2018-

Projektledare: Malin Mohr

Ordförande styrgrupp: Marianne Dicander Alexandersson

Finansiärer och partners: Vinnova, Almi, Patent- och registreringsverket PRV, Voima Ventures, KK-stiftelsen, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Sveriges högskolor och universitet.

Huvudsakliga aktiviteter 

IVAs 100-lista – synliggör forskning för hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista lyfter samtida forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra för att skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Listan lanserades i samband med IVAs 100-årsfirande 2019, och publiceras sedan dess en gång om året.

R2B Summit och Sessions - exklusiva mötesplatser för forskare och företag

Projektet utvecklar nya mötesplatser och mötesformat för nyttiggörande av forskning. Under den årliga nationella mötesplatsen R2B Summit möter utvalda forskare beslutsfattare med ansvar för innovation, forskning och utveckling på företag och organisationer. Mötesformatet R2B Sessions ger ett mindre antal forskare per möte möjlighet att diskutera sin forskning med inbjudna deltagare. 

R2B Kunskap

R2B kunskap syftar till att öka kunskapen och ta fram underlag för att ta upplysta beslut inom och utom projektet, exempelvis om utmaningar och hinder och hur dessa kan överbryggas genom aktiviteter i form av rapporter, seminarier, kunskapssamtal, studiebesök och möten.

R2B bygger broar mellan forskning och näringsliv

Styrgrupp

IVAs 100-lista

IVAs 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. IVA har hittills publicerat fyra 100-listor, den senaste på temat teknik i mänsklighetens tjänst.

R2B Summit & Sessions

Research2Business utvecklar nya mötesplatser och mötesformat för nyttiggörande av forskning. Heldagsarrangemanget R2B Summit utgör en unik mötesplats för inbjudna representanter från näringsliv, forskning och stödsystem.

Tips för forskare

Är du intresserad av hur din forskning kan komma till nytta i samverkan med näringsliv och samhälle? Vill du vara med på IVAs 100-lista? Är du med på 100-listan och ska delta i R2B Summit? Ta del av användbara tips, guider och länkar här.

Nytta för näringslivet

Vill du veta hur du kan använda dig av IVAs 100-lista för att hitta tänkbar forskning att affärsutveckla eller samverka med? Ta del av inpirerande exempel.

Artiklar

Kontakt

Malin Mohr

Projektledare

Forskning, utbildning och innovation

Telefon: 0736 - 35 93 50