Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

R2B Summit 2023

Årets upplaga av R2B Summit är ett heldagsevent som går av stapeln den 4 oktober 2023 på 7A Posthuset i Stockholm. R2B Summit är en unik mötesplats för att utbyta erfarenheter och dela perspektiv för att tillsammans skapa nya innovationer och affärsmöjligheter. Programmet riktar sig till dig i ledande befattning med ansvar för innovation, forskning och utveckling på ett företag eller i en organisation samt till dig som representerar ett forskningsprojekt på IVAs 100-lista 2023.

medverkande talare summit

Program R2B Summit 2023 

Övergripande tema för årets forskningsprojekt är teknik i mänsklighetens tjänst och främst inom områdena klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.  

09:00 Registrering och frukost

10:00 Forskningsresultat, en källa för Sveriges innovations- och konkurrenskraft med näringslivet och samhällets behov i fokus. 

11:00-16:30 R2B Sessions. Möten med forskningsprojekten från IVAs 100-lista 2023.  

16.30 Myndighetsrollen och regeringen om "Nyttiggörande av forskning för hållbar tillväxt och svensk konkurrenskraft". 

17:00 Mingel 

Under dagen serveras frukost, lunch och fikapauser.  

Plats och tid: 4 oktober 2023, 7A Posthuset, Vasagatan 28 Stockholm. Registrering från 9.00. Program 10.00-17.00 därefter mingel. 

Under dagen kommer det ges ett flertal tillfällen att få inblick i de forskningsprojekt som finns med på IVAs 100-lista 2023. Listans övergripande tema är Teknik i mänsklighetens tjänst och årets medverkande projekt rör sig främst inom områdena klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Samtliga 79 forskningsprojekt som valts ut till 100-listan har stor potential att skapa nytta via till exempel industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Under Summit representeras forskningsprojekten av deras representanter som söker kontakt med näringslivet och det omgivande samhället kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning.  

Programmet inleds med att IVAs preses Marcus Wallenberg intervjuas. En panel med investerare delar perspektiv, samband och erfarenheter av att engagera sig i forskningsprojekt. Professor Mathias Uhlén håller ett anförande, förutom att han är en av Sveriges mest namnkunniga forskare är han också är serieentreprenör. Hittills har han startat 20 bolag, varav tre är börsnoterade. Mathias Uhlén är dessutom hjärnan bakom den så kallade Proteinatlasen med flera miljoner mikroskopbilder av människans inre, allt tillgängligt för gemene man via cirka 15 miljoner webbsidor. 

Den namnkunniga panelen kommer att dela sin syn på hur forskningsresultat attraherar kommersiellt kapital. Bland paneldeltagare återfinns Jenny Engerfelt, Investment Director på Voima Ventures liksom Saminvests chef för Fondinvesteringar Magnus Skåninger, Stings grundare och tidigare vd Pär Hedberg samt Caroline Walerud som sedan tonåren varit med och byggt upp bland annat Volumental och AirForestry. Vad gör ett forskningsbaserat företag intressant för investerare, vad ska man tänka på för att skapa ett investeringsbart forskningsresultat? Hur bygger man ett bra team och vad krävs för att skala upp sin verksamhet? Och inte minst, hur värderas ett bolag? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras.  

Voima Ventures har nyligen lanserat sin tredje fond men en första closing på 90 M € som är dedikerad till forskningsbaserade och deeptechbolag i tidig fas i Norden och Baltikum. Voima Ventures är dessutom en av Research2Business senast tillkomna samarbetspartners. Saminvest agerar ofta ankarinvesterare i privat förvaltade fonder och affärsängelprogram och förvaltar idag tillgångar på cirka 6 miljarder kronor. Sting är Nordens ledande inkubator och accelerator och har sedan starten 2002 hjälpt över 400 startups. 2021 utnämndes Sting till världens bästa inkubator. Walerud Ventures gjorde 3-4 investeringar förra året och var den första investeraren i Klarna och de har även investerat i ett flertal green/deep tech-bolag som Graphmatech, Midsummer och Paebbl. 

Under eftermiddagen deltar även Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson. Vinnova är R2Bs samarbetspartner och huvudfinansiär och har som myndighet uppdraget att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till en hållbar tillväxt. Darja Isaksson är sedan 2019 ledamot av Regeringens digitaliseringsråd och har av Veckans Affärer utsetts till Sveriges mäktigaste opinionsbildare. Bland övriga deltagare återfinns IVAs vd Tuula Teeri, Marianne Dicander Alexandersson och Malin Mohr styrgruppsordförande respektive projektledare för IVAs initiativ Research2Business.

Sist ut bland dagens talare är utbildningsminister Mats Persson med anförandet ”Nyttiggörande av forskning för hållbar tillväxt och svensk konkurrenskraft”.

Observera att antalet platser är mycket begränsade och vi ser gärna att du har möjlighet att delta under hela dagens program.

Eventet fotograferas under hela dagen. 

Medverkande 

Marcus Wallenberg, preses IVA, Mats Persson, utbildningsminister, Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova, Tuula Teeri, vd IVA, Marianne Dicander Alexandersson, styrgruppsordförande Research2Business, Mathias Uhlén, professor KTH, Jenny Engerfelt, Investment Director Voima Ventures, Magnus Skåninger, chef Fondinvesteringar Saminvest, Caroline Walerud, entreprenör och investerare i miljöteknik Walerud Ventures, Pär Hedberg, grundare till Sting och tidigare vd och Malin Mohr, projektledare Research2Business, IVA.   

Moderator: Anders Sahlman 

Om

R2B Summit arrangeras av IVAs initiativ Research2Business för att förstärka och öka samverkan mellan forskare på högskolor och universitet och företag för allas gemensamma nytta. Utgångspunkten är att fler framgångsrika samarbeten kring forskningresultat som utmynnar i innovationer eller annan affärsutveckling stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling. 

R2B Summit 2022

IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Alla med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Till IVAs 100-lista

Kontakt

Malin Mohr

Projektledare

Forskning, utbildning och innovation

Telefon: 0736 - 35 93 50