Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Antagonistiska cyberhot påverkar alla delar det svenska samhället. Projektet ”Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft” fokuserar på hur privata och offentliga verksamheter kan stärka sin förmåga att möta cyberhot. I fokus står också politiska initiativ och beslut som krävs för att stärka cybersäkerheten i Sverige.
cybersecurity-5-1200px.jpg

Sverige ligger i internationell jämförelse långt fram när det gäller digitalisering. Men det finns ett glapp mellan denna tätposition och det faktum att vi befinner oss så långt efter andra länder när det gäller förmågan att skydda oss mot antagonistiska cyberhot.  Glappet måste slutas om vi ska kunna dra nytta av digitaliseringens alla fördelar.

Därför krävs ökad medvetenhet och kunskap om cybersäkerhetsfrågor hos politiker, beslutsfattare inom privata och offentliga verksamheter samt  medarbetarna inom de båda sektorerna. Samordningen på politisk- och myndighetsnivå måste stärkas. Politiken måste klara av svåra avvägningar som åtgärder kring cybersäkerhet innebär. Konkreta åtgärder för att förebygga cyberattacker och möta dessa när de inträffar måste genomföras inom privata och offentliga verksamheter. Centralt är också att öka forskning och utbildning kring cybersäkerhet.

Projektet arbetar med en rad frågeställningar:

  • Vilka är de främsta orsakerna till dagens cybersäkerhetsproblematik? Vilken utveckling väntar i framtiden?
  • Vilka hot och möjligheter skapar den tekniska utvecklingen för cybersäkerheten?
  • Är styrning och genomförande av cybersäkerhetsarbetet tillräckligt effektivt i skilda delar av samhället? Lägger vi tillräckligt med resurser? Finns tillräcklig kompetens? Vad krävs för att möta morgondagens hot?
  • Hur påverkar globalisering och internationalisering möjligheterna för en liten nation som Sverige att hantera cybersäkerheten? Hur kan vi bidra till och dra nytta av internationella initiativ och samarbeten, inte minst inom EU? Vilka blir konsekvenserna av nationella blocks strävan att skapa regelverk som gynnar vissa och missgynnar andra nationer?

Projektet, som pågår 2021-2023, tar fram beskrivningar av nuläge och framtid. Det arbetar också fram policyrekommendationer och förslag kring cybersäkerhetsarbetet på nationell politisk nivå och olika verksamheter inom privat- och offentlig sektor.

I projektet deltar personer med expertis och erfarenhet av olika cybersäkerhetsfrågor från privat och offentlig sektor. Arbetsgrupper  fördjupar projektets frågeställningar. Beskrivningar, analyser och förslag dokumenteras i rapporter och kommuniceras i rundabordssamtal, seminarier och andra publika sammanhang.

Projektet leds av en styrgrupp med Håkan Buskhe som ordförande. En förteckning över medlemmarna hittar du här.

Kontakta gärna projektledaren Per Hjertén om du vill ha mer information om projektet.

Kommande event

IT- och cybersäkerhet – alltmer akut i vården

  • Göteborg
  • Torsdag den 2 februari 2023
  • 17:00 - 18:30
Digitalisering möjliggörare i framtidens välfärd | Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Relaterat

Publicerat

Måndag 17 oktober 2022

Ny rapport: Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Rapporter | Digitalisering | Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Måndag 17 oktober 2022

Kraftsamling krävs för att möta cyberhot

Rapporter | Pressmeddelanden | Digitalisering | Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Tisdag 30 augusti 2022

Cybersäkerhet ur ett franskt perspektiv

Digitalisering | Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Måndag 27 juni 2022

IVA fokuserar på: Cyberangrepp – ett växande hot mot svenskt näringsliv

Digitalisering | Näringsliv | Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft