Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Intraprenörskap

Intraprenörskap, eller förnyelsekraften i etablerade företag, är avgörande för att företag ska utvecklas och överleva. Forskning visar att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra. IVAs Entreprenörskapsakademi tar, tillsammans med företa och forskare på området, fram verktyg och stöd för att utveckla intraprenörskapet inom etablerade bolag.

Två händer som håller en lysande glödlampa

Intraprenörskap innebär skapandet av nya produkter och tjänster, nya organisatoriska lösningar eller nya strategier inom redan etablerade företag och organisationer. Forskning visar att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra. De är uppmärksamma på pågående omvärldsförändringar och bemöter aktivt både hot och möjligheter. De har dessutom lättare att attrahera och behålla talanger. 

Framgångsfaktorer för intraprenörskap

Ett framgångsrikt intraprenörskap bygger på tre grundläggande komponenter:

  1. En vilja till förnyelse och risktagande
  2. Intraprenörer
  3. En organisation som på ett systematiskt sätt både uppmuntrar till och tar emot nya intraprenöriella initiativ. 

Att företag med jämna mellanrum måste förnya sig, och att den förnyelsen bygger på risktagande och intraprenörer som driver på förändring, är ganska självklart. Det som är mindre självklart är hur företaget skapar gynnsamma förutsättningar för intraprenörskap. Här spelar företagets struktur, belöningssystem på olika nivåer, processer och organisationskultur en avgörande roll. De företag som förstår och börjar arbeta systematiskt med att skapa rätt förutsättningar för sitt intraprenörskap är bäst utrustade för en föränderlig omvärld.

Pilotutbildning - introduktion till intraprenörskap

IVAs Entreprenörskapsakademi genomförde under hösten 2021 en pilotutbildning med fokus på intraprenörskap. Tillsammans med forskare och experter som kan visa på att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra utvecklas en introduktionskurs i intraprenörskap, för personer som driver utveckling och förändring i bolag med tillväxtambition.

Test - hur intraprenöriellt är ert företag?

Det går att mäta och aktivt arbeta med att förbättra intraprenörskapet, eller förnyelsekraften, i en organisation. Tillsammans med forskare har vi utvecklat ett verktyg som gör det enkelt att komma igång med arbetet. 

Det första steget för att ta pulsen på företagets intraprenörskap är att besvara ett antal enkla frågor i  testverktyget. Resultatet blir en utgångspunkt för fortsatta interna diskussioner om företagets attraktivitet som arbetsplats och förutsättningar för långsiktig utveckling och konkurrenskraft.

Testverktyget har tagits fram i samarbete med några av Sveriges främsta forskare inom området, Katarina Blomkvist, Philip Kappen och Ivo Zander från Uppsala universitet.

Mer om intraprenörskap

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.