Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Intraprenörskap

Intraprenörskap, eller förnyelsekraften i etablerade företag, är avgörande för att företag ska utvecklas och överleva. Forskning visar att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra.

Två händer som håller en lysande glödlampa

Intraprenörskap innebär skapandet av nya produkter och tjänster, nya organisatoriska lösningar eller nya strategier inom redan etablerade företag och organisationer. Forskning visar att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra. De är uppmärksamma på pågående omvärldsförändringar och bemöter aktivt både hot och möjligheter. De har dessutom lättare att attrahera och behålla talanger. 

Framgångsfaktorer för intraprenörskap

Ett framgångsrikt intraprenörskap bygger på tre grundläggande komponenter:

  1. En vilja till förnyelse och risktagande
  2. Intraprenörer
  3. En organisation som på ett systematiskt sätt både uppmuntrar till och tar emot nya intraprenöriella initiativ. 

Att företag med jämna mellanrum måste förnya sig, och att den förnyelsen bygger på risktagande och intraprenörer som driver på förändring, är ganska självklart. Det som är mindre självklart är hur företaget skapar gynnsamma förutsättningar för intraprenörskap. Här spelar företagets struktur, belöningssystem på olika nivåer, processer och organisationskultur en avgörande roll. De företag som förstår och börjar arbeta systematiskt med att skapa rätt förutsättningar för sitt intraprenörskap är bäst utrustade för en föränderlig omvärld.

I webbinarie-serien Let´s talk intrapreneurship delade tre innovativa svenska ledare med sig av sina erfarenheter och tankar om intraprenörskap - se dem i efterhand här nedanför.  

Tre röster om intraprenörskap

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.