Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Digitalisering - möjliggörare i framtidens välfärd

Digitaliseringen öppnar nya möjligheter att utforma vård, skola och omsorg. Men för att digitaliseringen ska bidra till en bättre välfärd för alla medborgare måste kunskapen och medvetenheten hos politiker och andra beslutsfattare öka. Det gäller både digitaliseringens möjligheter och risker.

citat tecken

Vi har länge använt digitala verktyg för att automatisera manuella processer. Nu måste fokus ligga på att arbeta på nya sätt inom välfärdssektorn.

Peter Larsson, styrgruppens ordförande

Om projektet

Digitalisering - möjliggörare i framtidens välfärd

Projektperiod: 2020-2023

Projektledare: Linda Olsson

Ordförande styrgrupp: Peter Larsson

Med en åldrande befolkning ökar behovet av vårdinsatser. Fler unga kräver skolsatsningar. Detta innebär att det ekonomiska trycket på våra skattefinansierade välfärdssystem ökar. 

Den nya digitala tekniken ger möjlighet till nya arbetssätt. Inom välfärdssektorn utmanar exempelvis vård online det traditionella sättet att driva primärvård. Många medborgare lever i en helt digitaliserad vardag när de utför olika tjänster eller håller kontakt med vänner och anhöriga. De förväntar sig att motsvarande lösningar inom olika välfärdstjänster. Frågor om den personliga integriteten är centrala, eftersom många digitala tjänster bygger på hantering av individdata.

Tre arbetsgrupper har arbetat med projektets frågeställningar. Dessa har varit inriktade mot data (utbyte, innehåll, kvalitet och säkerhet), beslutsstrukturer och beslutskapacitet resepektive juridik. En gruppering har också arbetat med frågor kring hur digitaliseringen kan bidra till bättre folkhälsa och därmed minska trycket på välfärdstjänsterna. Projektet vill bidra till att utveckla välfärdstjänsterna genom att:

  • Föra en faktabaserad bred diskussion.
  • Beskriva utmaningarna inom olika delar av välfärdstjänsterna vad gäller digitaliseringen.
  • Ge inspel till den nödvändiga diskussionen om hur digitaliseringen påverkar viktiga frågor i vårt demokratiska samhälle som den personliga integriteten och offentlighetsprincipen.
  • Lägga fram förslag för hur digitaliseringen kan bidra till att utveckla välfärdstjänster med hög kvalitet och tillräcklig kapacitet. I rapporten presenteras tio slutsatser och sju förslag. Den avslutas med en framtidsbild där digitiseringen blivit en möjliggörare i välfärden.

Styr- och arbetsgrupper

Tre underlagsrapporter

Projektet har tagit fram tre underlagsrapporter: Torbjörn Larsson har skrivit Den politiska maktens organisation i Sverige och dess motsättningar, Roger Molin och Anders Morin har sammanfattat hur Demografiska förändringar sätter press på kommunsektorn, och Mai-Lis Hellénius har i Sverige ligger i europatopp när det gäller stillasittande sammanfattat forskningsläget kring den aspekten av folkhälsan. 

Den politiska maktens organisation i Sverige och dess motsättningar

Demografiska förändringar sätter press på kommunsektorn

Sverige ligger i europatopp när det gäller stillasittande

Artiklar

Kontakt

Linda Olsson

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0706 - 67 93 12

Linda Olsson