Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Innovation i skogsnäringen

Genom projektet Innovation i skogsnäringen ville IVA lyfta förslag för hur svensk skogsnäring men även politiken och akademin kan utvecklas för att stimulera utvecklingen av framtidens bioekonomi, så att Sverige kan bli världsledande när det gäller bioekonomisk transformation.

Dimhöljt skogslandskap med illustrerat grön träd i förgrunden

Om projektet

Innovation i skogsnäringen

Projektperiod: 2015-2018

Styrgruppsordförande: Olof Persson

Projektledare: Hampus Lindh

Finansiärer: Billerud Korsnäs, Preem, SCA, Sveaskog, Södra, Tillväxtverket.

Svensk skogsnäring har en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Skogen är förnyelsebar, produkterna är återvinningsbara och skogen bör ses som en central del i lösningen på klimatfrågan. För att rätt kunna utnyttja dagens starka megatrender såsom globalisering, urbanisering, digitalisering och krav på mer hållbar utveckling behöver dock det traditionella sättet att se på skogsnäringen kompletteras.

Genom projektet Innovation i skogsnäringen vill IVA lyfta förslag för hur svensk skogsnäring men även politiken och akademin kan utvecklas för att stimulera utvecklingen av framtidens bioekonomi.

Målen med projektet har varit att:

  • Visa på konkreta vägar för utveckling, förnyelse och en förstärkt roll för skogsrelaterade produkter.
  • Beskriva hur industrin, akademin och politiken kan delta i och stödja denna utveckling.
  • Visa hur skogen kan användas på bästa sätt för att aktivt delta i en bioekonomisk utveckling med lägre klimatpåverkan.

Styrgrupp