Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Tips och råd vid presentation av forskningsresultat

Ta del av vår samlade information inför ansökan till IVAs 100-lista och deltagande vid R2B Summit & Sessions. Aktiviteterna arrangeras inom ramen för IVAs Research2Business med syftet att stödja forskningens möjligheter att tas till faktisk nytta, i samverkan med näringsliv och samhälle.

Deltagande i R2B Sessions

Nedan hittar du information följt av instruktioner till dig som ska presentera forskning under R2B Summit och Sessions. 

Vad är R2B Sessions?

 • Ett mötesformat under R2B Summit som ger ett begränsat antal representanter för forskningsresultat möjligheten att presentera och diskutera forskningen med särskilt inbjudna deltagare som är i ledande position eller ansvarar för innovation, forskning och utveckling, på ett företag eller en annan organisation.
 • Syftet är att ge mer än en vanlig presentation genom att skapa utrymme för dialog och frågor, och därigenom en mer fördjupad förståelse av forskningsprojektet och förutsättningar kring nyttiggörande. 
 • Dialogformen skapar kontakter, möjligheter att få värdefull återkoppling och svar på frågor från tilltänkta eller tänkbara målgrupper eller samarbetspartners. Du kan till exempel få med dig en tydligare uppfattning om näringslivets behov och utmaningar.

Hur fungerar R2B Sessions praktiskt?

 • Under R2B Summit genomförs ett flertal och parallella sessions där varje möte pågår i en timme. Du kommer att presentera vid flera tillfällen under dagen och i samma lokal. 
 • Tid och fokus fördelas lika på cirka 5-6 deltagande forskningsprojekt inom den avsatta mötestiden. Deltagande representanter från företag under mötet varierar till antalet (upp till cirka 25) men samtliga är intresserade av att veta mer om den forskning som presenteras inom en viss Session.
 • Som praktiskt stöd i mötesrummet finns facilatorer. De hjälper till att hålla tider, fördelar ordet och modererar frågor.

Din uppgift

Förbered och leverera en skarp pitch.

Berätta om och förklara forskningsresultat för målgrupper utanför akademin kräver extra omsorg och tankeverksamhet. Hur förmedlar du forskningen så att även en icke sakkunniga förstår? Om syftet är att låta forskningsresultat komma till faktiskt nytta, då måste också de viktigaste budskap och värdet av forskningen nå fram och vara begripliga för människor som inte sitter på samma kunskap.

Oavsett hur van just du är vid att presentera på ett populärvetenskapligt sätt, understryker vi att nyckeln till ett bra möte, dialog och utbyte under den här dagen hänger på tydlig kommunikation om den faktiska nyttan forskningsresultatet. 

Se till att vara väl förberedd på att svara på frågor och ha gärna med dig frågor du själv vill ha svar på.

Ramverk för din pitch

Din pitch får vara max 3 minuter och ska vara anpassad för att skapa intresse för samverkan kring utveckling av innovation och affärer. Det vill säga berätta ur ett perspektiv som beskriver tillämpning, problemlösningen, tänkta avnämare och affärs- och innovationspotentialen.

Introducera dig med:

 • Namn och eventuell titel och din roll
 • Namn på forskningsprojektet
 • Forskningens lärosätesanknytning eller institution

Pitchen bör besvara:

 • Vad är problemet? (i det breda sammanhanget)
 • Vad är lösningen på problemet? (det speciella med just din lösning)
 • Varför ska jag bry mig? (nyttan för användarna)
 • Vad söker du? (samarbetspartners, mentorer, etc.) OBS! ej finansiering
 • Kontakter med dig – hur?

Pitcha som ett proffs

Behöver du tips och råd för hur man bäst kan presentera sin forskning på kort tid? Anders Sahlman, forskningskommunikatör och presentationscoach, delar med sig av några av värdefulla tips till dig som ska pitcha din forskning.

Vilket språk ska jag presentera på?

R2B Summit och Sessions genomförs i huvudsak på svenska, men du får själv välja om du föredrar engelska. 

Får jag använda bild eller film-material som stöd?

Du har möjlighet att använda dig av bildmaterial såsom Power-Point eller film om du tycker att det tillför ett värde till din presentation. Använd gärna formatet 16:9 och med typsnitt ur Microsoft Office. Materialet visas upp med den utrustning som finns i lokalen där du ska presentera.

Om du vill presentera med bild eller film skall det skickas till r2b-iva@springconf.com , helst en vecka innan R2B Summit. Vänligen meddela Springconf om du har en video inbäddad i ditt Power-Point material.

Spela in en kort film av din pitch för att locka deltagare

Du har möjlighet att skicka in en kort pitchfilm. Filmen och information om ert forskningsprojekt kommer att göras tillgänglig för alla deltagare via vår event-app. 

Din film, som får vara max 1 minut lång, behöver vi ha senast den 31 augusti. Det enklaste sättet att skicka filmen är till exempel via wetransfer som är fritt att använda utan eget konto eller registrering. Önskat format på filmen är i liggande vy och som .mp4 fil. Skicka filmen till r2b-iva@springconf.com.

Goda råd

 • Förberedelse är A och O - lägg tid och energi på det. 
 • Be om coaching, pitchträning och stöd med dina förberedelser, exempelvis från de innovationsstödjande verksamheterna. Vi rekommenderar att ta kontakt i god tid innan mötet för att optimera din presentation. 
 • Testa din presentation, gärna på människor som inte arbetar inom samma område som du. Be dem att återberätta presentationen för dig. Då får du ett kvitto på hur mycket de har förstått och kan justera presentationen därefter.

 

Andra värdefulla tips

Stöd i frågan om immaterialrättigheter

Här ger PRV en lättillgänglig introduktion till immaterialrättigheter och hantering av immateriella tillgångar. Vad menas med begreppen, och varför är de viktiga vid forskningssamverkan?

Stöd i frågan om hållbarhet 

Behöver du stöd i hur din forskning står sig avseende hållbarhet? Ta gärna hjälp av SDG Impact Assessment Tool som är ett kostnadsfritt onlineverktyg för att lära dig mer om hur en aktivitet, organisation eller innovation påverkar de globala målen för hållbar utveckling. 

Hur redo är din forskning för att skapa faktisk nytta?

Är du redo för att skapa faktisk nytta av din forskning? Lär dig mer om din forskning och hur långt du kommit på vägen mot faktisk nytta med hjälp av vårt självskattningsverktyg.

Innovationsstödjande verksamheter

Vill du affärsutveckla forskningsresultat? Innovationsstödjande verksamheter som innovationskontor och holdingbolag runtom i landet kan hjälpa dig med att ta de första stegen från forskning till affär.

Innovationsrådgivarna hjälper dig att utveckla ditt koncept i samklang med marknaden och orientera dig bland annat genom den marknadsmässiga och tekniska osäkerheten. Förutom kvalificerat stöd i frågor avseende nyttiggörande av forskningsresultat erbjuder de bland annat kommunikationsstöd, framtagande av immateriella rättigheter, som patentering och licensiering, kontinuerlig feedback under kommersialiseringsprocessen och samverkan av olika slag.

Innovationsstödjande verksamheter och deras upptagningsområden (lärosäten)

Om IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt.

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar

Kontakt

Malin Mohr

Projektledare

Entreprenörskap

Telefon: 0736 - 35 93 50