Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Tips & råd för forskare

Ta del av vår samlade information som du kan behöva vid ansökan till IVAs 100-lista, deltagande vid R2B Summit eller för att lära dig mer om hur din forskning kan komma till nytta i samverkan med näringsliv och samhälle.

Hur redo är din forskning för att skapa faktisk nytta?

Är du redo för att skapa faktisk nytta av din forskning? Lär dig mer om din forskning och hur långt du kommit på vägen mot faktisk nytta med hjälp av vårt självskattningsverktyg här.

Pitcha som ett proffs

Behöver du tips och råd för hur man bäst kan presentera sin forskning på kort tid? Anders Sahlman, forskningskommunikatör och presentationscoach, delar med sig av några av värdefulla tips till dig som ska pitcha din forskning.

Stöd i frågan om immaterialrättigheter

Här ger PRV en lättillgänglig introduktion till immaterialrättigheter och hantering av immateriella tillgångar. Vad menas med begreppen, och varför är de viktiga vid forskningssamverkan?

R2B Sessions - fördjupade presentationer 

Information till dig som tackat ja till att presentera din forskning för företagsrepresentanter och andra intressenter under R2B Summit och Sessions.

Mötesformatet R2B Sessions ger ett begränsat antal forskare per möte möjlighet att presentera och diskutera sin forskning med inbjudna deltagare. 

Syftet är att ge mer än en vanlig presentation genom att skapa utrymme för dialog och frågor, och därigenom en mer fördjupad förståelse av ditt forskningsprojekt och dina tankar kring nyttigörande. Dialogformen ger också dig som forskare möjlighet att få värdefull återkoppling och svar på frågor från tilltänkta eller tänkbara målgrupper eller samarbetspartners. 

Praktiska detaljer

Varje Session pågår i en timme, där tid och fokus fördelas lika på 5-6 deltagande forskare. Faciliatorer hjälper till att hålla tider och fördela ordet. 

Om någon av de deltagande forskarna har behov av det så genomförs mötet på engelska istället för svenska - detta meddelas i så fall på förhand. 

Din uppgift som forskare är:  

 • Att kunna presentera dina viktigaste budskap på kort tid,  max 3 minuter. 
  Presentationen ska vara anpassad för att skapa intresse för samverkan kring utveckling av innovation och affärer. Dvs. berätta ur ett perspektiv som beskriver tillämpning, tänkta avnämare och affärs- och innovationspotentialen. Presentationen bör besvara:
  • Vilket problem försöker du lösa? (i det breda sammanhanget) 
  • Vad är din lösning på problemet? (det speciella med just din lösning) 
  • Varför ska jag bry mig? (nyttan för användarna) 
  • Vad söker du? (samarbetspartners, mentorer, etc. OBS! ej finansiering)
 • Att vara väl förberedd på att kunna svara på frågor och prata om din forskning med fokus på ovanstående punkter - och ha gärna med dig frågor du själv vill ha svar på. 

Till din hjälp har du: 

 • Möjlighet att använda dig av bildmaterial såsom Power-Point eller film om du tycker att det tillför ett värde till din presentation
 • Praktiskt stöd och moderering av frågor av representanter från IVA i mötesrummet. 

Goda råd! 

 • Förberedelse är A och O - lägg tid och energi på det! 
 • Be om coaching, pitchträning och stöd med dina förberedelser, exempelvis från din lokala innovationsstödjande verksamhet. Vi rekommenderar att ta kontakt i god tid innan mötet för att optimera din presentation. 
 • Testa din presentation, gärna på människor som inte arbetar inom samma område som du. Be dem att återberätta presentationen för dig. Då får du ett kvitto på hur mycket de har förstått och kan justera presentationen därefter.

Innovationsstödjande verksamheter

Vill du affärsutveckla forskningsresultat? Innovationsstödjande verksamheter som innovationskontor och holdingbolag runtom i landet kan hjälpa dig med att ta de första stegen från forskning till affär.

Innovationsrådgivarna hjälper dig att utveckla ditt koncept i samklang med marknaden och orientera dig genom den marknadsmässiga, tekniska och institutionella osäkerheten. Förutom kvalificerat stöd i frågor avseende nyttiggörande av forskningsresultat erbjuder de bland annat kommunikationsstöd, framtagande av immateriella rättigheter, som patentering och licensiering, kontinuerlig feedback under kommersialiseringsprocessen och samverkan av olika slag.

Innovationsstödjande verksamheter och deras upptagningsområden (lärosäten)

Om IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt.

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar

Kontakt

Malin Mohr

Projektledare

Forskning, utbildning och innovation

Telefon: 0736 - 35 93 50