Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs 100-lista: aktuell forskning med potential för nyttiggörande

IVAs årliga 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning med potential att skapa nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Här hittar du noga utvalda forskningsprojekt från Sveriges lärosäten, där alla deltagare har intresse av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. OBS: Namngivna kontaktpersoner för respektive forskningsprojekt på listan är ansvariga för att informationen och dess aktualitet är korrekt.

Filtrera

Årtal

Kategorier

Lärosäten

Search results updated results with filter x x

Noll Vibrationsskador - IVAs 100-lista 2023

Vibrationsskador från handhållna maskiner är den vanligaste arbetssjukdomen i Sverige och orsakar ofta kroniska skador på nerver och kärl. Varje dag exponeras ca 400 000 människor för vibrerande verktyg och maskiner mer än två timmar. Problemet existerar i flera olika branscher, från bygg- och anläggningsbranschen till fordons- och verkstadsindustrin och dentalsektorn.

Samhälle & välfärd
Smart industri

RISE Research Institutes of Sweden

Utvärdering av det första agrivoltaiska systemet i Sverige - IVAs 100-lista 2021

Agrivoltaiska solcellssystem möjliggör samtidig produktion av grödor och el på jordbruksmark genom en konfiguration av solcellssystemet som gör det möjligt att utföra konventionellt jordbruk.

Cirkulär ekonomi

Mälardalens universitet

TreePlanterXY - IVAs 100-lista 2023

Skogen spelar en viktig roll i vår vision om en klimatneutral framtid. För att nå denna så krävs ett smartare och mer hållbart skogsbruk.

Gröna & blå näringar
Smart industri

Sveriges lantbruksuniversitet

Secure Data Collaboration with Confidential Cloud - IVAs 100-lista 2023

Investigating treatments for rare diseases, detecting financial fraud and money laundering, or optimising industrial production processes: collaboration among businesses and across public authorities has never been more promising.

Deep tech
Affärsmodeller

Lunds universitet

Smart microgrid for sustainable communities - IVAs 100-lista 2023

Climate change and energy security motivate the wide utilization of renewable energy, hydrogen and electric vehicles. Microgrids that connect these components can accelerate the transition, while current microgrid solutions encounter technical and economic challenges.

Gröna & blå näringar
Smart industri

Kungliga Tekniska högskolan

CARBAT - IVAs 100-lista 2021

CAlcium Rechargeable Battery Technology.

Cirkulär ekonomi

Chalmers tekniska högskola

Helision - tillgänglig beslutsanalys - IVAs 100-lista 2023

Helision är ett webbaserat och anpassningsbart beslutsverktyg

Samhälle & välfärd
Affärsmodeller

Mittuniversitetet

Trafiktorn för uppkopplade självkörande fordon - IVAs 100-lista 2022

Genom att systematiskt integrera artificiell och mänsklig intelligens i reglersystemet för uppkopplade och automatiserade fordon, tar vi tekniken till en ny nivå och möjliggör för sådana fordon att hantera komplexa trafiksituationer.

Infrastruktur

Kungliga Tekniska högskolan

MindMend - IVAs 100-lista 2019

MindMend is the first researched based digital CBT treatment platform for children, youths and adults with ADHD.

Smarta produkter & tjänster

Karolinska institutet

DPerNews - IVAs 100-lista 2019

DperNews utvecklar AI-baserade automatisering- och personaliseringslösningar för att stärka nyhetsmedierna.

Infrastruktur

Jönköping University

Om IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt.

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.