Näringslivsrådet – möten som engagerar

201801-IVA-NR-styrelse2018-1200px (ID 114017).jpg

Det är Näringslivsrådet som säkrar IVAs förankring i näringslivet och ger ett långsiktigt finansiellt stöd till verksamheten. Som medlem i Näringslivsrådet bidrar man till att utveckla IVAs verksamhet.

Näringslivsrådet har cirka 250 medlemsföretag från såväl industri som tjänstesektor, allt ifrån globala koncerner till småföretag och organisationer.

Styrelse för IVAs Näringslivsråd:

Eva Hamilton, ordförande
Kristina Alsér
Magdalena Gerger, vd Systembolaget
Mohammed Homman, vd Vironova
Lena Olving, vd Mycronic
Mernosh Saatchi, vd Humblestorm
Lars Stugemo, vd HiQ
Johan Söderström, ABB
Jonas Wiström, vd Ratos och vice ordförande

Adjungerade är:
Hamdija Jusufagic, IVA Syd
Lars Lindblom, Samarkand
Marcus Brunskog, Linnéakademien
Thomas Nilsson, IVA Nord
Torbjörn Holmström, IVA Väst
Fredrik Gustafsson, IVAs Näringslivsråd Östergötland

 

Stadgar för IVAs Näringslivsråd