Näringslivsrådet – möten som engagerar

Det är Näringslivsrådet som säkrar IVAs förankring i näringslivet och ger ett långsiktigt finansiellt stöd till verksamheten. Som medlem i Näringslivsrådet bidrar man till att utveckla IVAs verksamhet.
201901-IVA-NR-styrelse2019-1200px.jpg

Näringslivsrådet har cirka 250 medlemsföretag från såväl industri som tjänstesektor, allt ifrån globala koncerner till småföretag och organisationer.

Jag vill veta mer

Styrelse för IVAs Näringslivsråd:

Eva Hamilton, ordförande

Håkan Dahlström, vd Tieto

Magdalena Gerger, vd Systembolaget och vice ordförande

Mohammed Homman, vd Vironova

Lena Olving, vd Mycronic

Mikael Pawlo, vd Red Flag

Maria Rankka, vd Brunswick

Lars Stugemo, vd HiQ

 

Adjungerade är:

Marc Hoffmann, IVA Syd 

Fredrik Gustafsson, IVAs Näringslivsråd Östergötland

Lars Lindblom, Samarkand

Marcus Brunskog, Linnéakademien

Torbjörn Holmström, IVA Väst 

Thomas Nilsson, IVA Nord

 

 

Stadgar för IVAs Näringslivsråd  

 

Kontaktinformation

Sara Lodén
Näringslivskoordinator
Telefon 073-254 58 50