Näringslivsrådet – möten som engagerar

201705-IVA-NR-styrelse-1200px-nr5.jpg

Det är Näringslivsrådet som säkrar IVAs förankring i näringslivet och ger ett långsiktigt finansiellt stöd till verksamheten. Som medlem i Näringslivsrådet bidrar man till att utveckla IVAs verksamhet.

Näringslivsrådet har cirka 250 medlemsföretag från såväl industri som tjänstesektor, allt ifrån globala koncerner till småföretag och organisationer.

Styrelse för IVAs Näringslivsråd:

Eva Hamilton, ordförande
Kristina Alsér
Magdalena Gerger, vd Systembolaget
Mernosh Saatchi, vd Humblestorm
Pia Sandvik, vd RISE och vice ordförande
Lars Stugemo, vd HiQ
Johan Söderström, ABB
Jonas Wiström, ordförande Ratos och vice ordförande
Johan Öberg, vd Boston Consulting Group

Adjungerade är:

Håkan Simonsen, IVA Väst
Hamdija Jusufagic, IVA Syd
Thomas Nilsson, IVA Nord
Lars Lindblom, Samarkand

 

Stadgar för IVAs Näringslivsråd