Näringslivsrådet

IVA är en öppen och gränsöverskridande mötesplats. En oberoende akademi som bygger broar mellan forskning, näringsliv och politik. Näringslivsrådet – vars medlemmar består främst av små och stora företag - säkrar IVAs förankring i näringslivet och är en viktig del av IVA.

Som medlem i Näringslivsrådet ingår du i kärnan av IVAs nätverk som förutom ca 250 företagsrepresentanter på ledningsnivå består av nära 1300 svenska och utländska ledamöter i IVA. Under ett år arrangeras över 100 möten, seminarier, workshops, hearings och studieresor i Sverige och internationellt. 

Aktiviteter i Näringslivsrådets regi

Frukostmöten

Under Näringslivsrådets frukostmöten delar aktuella näringslivstoppar med sig av sitt perspektiv på en högaktuell fråga, under en timmes samtal modererat av Näringslivsrådets ordförande. Frukostmötena hålls i bankettsalen hos IVA på Grev Turegatan i Stockholm, en lokal från 1898 som är en av få delar av fastigheten som överlevde den stora branden 1913 och som dåtidens press beskrev som ”troligen Stockholms största och vackraste festsal i guld och vitt”. Frukosten, som serveras av restaurang Grodan, intas vid runda bord för att främja interaktion och samtal. Exempel på tidigare talare är Jacob Wallenberg, Ian Lundin, Anna-Kinberg Batra, Martin Lundstedt och Pia Sandvik. Frukostmötena är öppna för alla, men kostnadsfria för studenter och medlemmar i Näringslivsrådet, och kan ses live (och i efterhand) via streaming på iva.se.

Kunskapsresor

Näringslivsrådets kunskapsresor belyser näringslivets utmaningar och möjligheter ur ett regionalt och lokalt perspektiv: hur starka, internationella företag baserade utanför Stockholm stärker svensk attraktions- och innovationskraft. Kunskapsresorna anordnas i samarbete med Näringslivsrådets noder i Ludvika, Småland, Skåne, Luleå och Östergötland och sträcker sig över två dagar. Exempel på ämnen som belyses är talangattraktion på liten ort, säsongsbaserad verksamhet och produktion i samarbete med högskola. IKEA, ABB och Eon är exempel på företag som besökts.

Max antal deltagare/resa: 25

Informationsluncher

Två gånger per år bjuder Näringslivsrådet in medlemmar och andra intresserade till en informationslunch på IVA i Stockholm, där deltagarna får möjlighet att diskutera och lära sig mer om Näringslivsrådets och IVAs verksamhet. Näringslivsrådets ordförande och IVAs VD är värdar för lunchen, och ansvariga personer för IVAs fyra temaområden och Tekniksprånget/Jobbsprånget berättar om aktuella aktiviteter inom sina respektive områden. Träffarna ger stort utrymme för samtal och inspel kring IVAs pågående och kommande projektverksamhet.

Max antal deltagare/tillfälle: 40

Årsmötesseminarium

I samband med Näringslivsrådets årsmöte arrangeras ett större framtidsinriktat seminarium dit ledande representanter från näringsliv, akademi och politik bjuds in för att dela perspektiv och inspel på aktuella frågor. Seminariet är öppet för alla, men kostnadsfritt för Näringslivsrådets medlemmar och studenter, och kan ses live (och i efterhand) via streaming på iva.se.

Näringslivsrådets nätverk

För medelstora och stora företag erbjuds möjlighet att ingå i något av Näringslivsrådets nätverk, för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom gemensamma intresseområden och möjlighet att bidra med inspel till IVAs projektverksamhet. Högt i tak och sekretess råder vid nätverksträffarna för att premiera så ärliga, öppna och meningsfulla diskussioner som möjligt.

 • CTO Round Table - nya teknologier och teknikskiften
  Nätverket etablerades 2017 för att möta ett behov av att samla tekniska direktörer i Sveriges ledande industriföretag, för kunskapsutbyte kring gemensamma utmaningar. Målgrupp: CTO, innovationschef eller liknande ansvarsroll i företag.

 • Framtidens digitala ledare - digitaliseringen som kraft för förnyelse och innovation
  Nätverket etablerades 2017 i syfte att engagera IVA:s yngre nätverk av digitala ledare, och stimulera erfarenhetsutbyte mellan dem och mer seniora ledare med lång näringslivserfarenhet. Målgrupp: CEO, COO eller liknande ansvarsroll i företag.

 • Kultur och struktur för framtidens företag
  Nätverket etablerades 2020 för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring framtida kompetensförsörjning och attraktionskraft. Målgrupp: HR-chef eller liknande ansvarsroll i företag.
 • Teknikchefsnätverket för innovation och samarbeten
  Nätverket etablerades 2021 och samlar teknikchefer med ett stort engagemang för utvecklings- och tillväxtarbete, där ny teknik och hållbarhet spelar en central roll. Medlemmarna representerar mellanstora svenska företag eller i Sverige etablerade multinationella, utländska företag med forskning och utveckling och ibland produktion i Sverige.