Framtidens kunskapssamhälle

Ett projekt för att uppmuntra sökandet efter kunskap, bildning och lärande med lust och tanke.
202011-IVA-Kunskapivärldsklass-1200px-2.jpg

Kunskap och utbildning är en väg för människor att förverkliga sina personliga drömmar, samt grunden för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Framtidens kunskapssamhälle är ett projekt från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) för att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande samt stärka ungas förmåga att värdera information och fatta vetenskapligt grundade beslut. Styrgruppen för Framtidens kunskapssamhälle leds av ordf. Magnus Berggren och vice ordf. Christine Sundberg Carendi. Projektledare på IVA är Pia Linghede. 

Vi vänder oss till

  • Kunskapsfrämjande aktörer som i sin verksamhet möter barn och unga.
  • Politiker, myndigheter, organisationer, regioner och kommuner.
  • Vuxna i ungas närhet, såsom föräldrar, släkting, skolpersonal och fritidsledare.
  • Sveriges barn och unga

Pågående arbete 
Vårt fokus på de så kallade STEM-ämnena (science, technology, engineering, mathematics, på svenska ungefär vetenskap, teknik, problemlösning och matematik) betyder att vi vill förmedla det naturvetenskapliga förhållningssättets nytta för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Därför pågår flera parallella aktiviteter inom Framtidens kunskapssamhälle: 

  • En arbetsgrupp om Initiativ för lustfyllt lärande tar fram förslag på hur olika aktörer (inom exempelvis civilsamhället, näringslivet, offentlig verksamhet mm) uppmuntrar barn och unga till lustfyllt lärande på fritiden. Arbetet leds av professor Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet och Karolina Lisslö, ordföranden Mattecentrum.
  • En arbetsgrupp om Vetenskapligt kapital tar fram förslag för att reda ut förutsättningar för barn och ungas vetenskapliga kapital i Sverige.
  • Ett Nätverk av kunskapsfrämjande aktörer – STEM för unga arbetar med att driva egna aktiviteter och gemensamma samverkansidéer för att uppmuntra unga till lustfyllt lärande inom STEM.
  • Vi lyssnar till IVAs ungdomspanel, en grupp med samhällsintresserade ungdomar 13 till 16 år, om hur unga ser på och tar till sig kunskap, i och utanför skolan. 

Generation Ekvation, en rapport om ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige, har tagits fram och presenterats (mars 2021). Med syfte att utifrån fakta kunna resonera kring förutsättningar till att uppmuntra lustfyllt lärande i och utanför skolan.


Kontakt

Varmt välkommen att kontakta kansliet för frågor och förslag på aktiviteter och samverkan!

Framtidens kunskapssamhälle bedrivs i samarbete med IVAs projekt Skola i tiden. Projektet finansieras med anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt bidrag till IVAs jubileumsinsamling 2019 

MMW Logotype Medium.jpg

Kommande event

Relaterat