Framtidens kunskapssamhälle

Ett projekt för att uppmuntra sökandet efter kunskap, bildning och lärande med lust och tanke.
202011-IVA-Kunskapivärldsklass-1200px-2.jpg

Kunskap och utbildning är en väg för människor att förverkliga sina personliga drömmar, samt grunden för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Framtidens kunskapssamhälle är ett långsiktigt projekt från IVA för att katalysera en mer bejakande attityd till kunskap, bildning och lärande i samhället, med ett extra fokus på barn och unga.

Vision
Vår vision är ett samhälle där kunskap ger människan möjligheter att bygga en bättre värld för alla.

Målgrupper
Vi vänder oss till privat- och yrkespersoner samt aktörer, vilka på olika sätt verkar i barn och ungdomars närhet.

Barn och ungas (10-16 år) egna upplevelser och idéer är värdefulla i arbetet och tas därför löpande in för att leda projektet framåt.

IVA vill genom projektet bidra till att:

  • Uppmuntra det nyfikenhetsbaserade, lustfyllda lärandet i och utanför skolan.
  • Förnya och stärka bildningsbegreppet för det demokratiska, framåtskridande gemensammas skull.
  • Uppvärdera kunskap, både akademiskt certifierad kunskap och erfarenhetsbaserat kunnande.

Generation Ekvation, en rapport om ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige, har tagits fram och presenterats (mars 2020). Med syfte att utifrån fakta kunna resonera kring förutsättningar till att uppmuntra lustfyllt lärande i och utanför skolan.

Arbetsgrupp om initiativ för lustfyllt lärande 
Under hösten 2021 tar en arbetsgrupp fram förslag på hur olika aktörer kan agera och samverka, för att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande i och utanför skolan. 

Nätverk för kunskapsfrämjande aktörer
Parallellt med arbetet om inititiv för lustfyllt lärande, driver vi ett nätverk för kunskapsfrämjande aktörer.

Ungdomspanel
En panel bestående av barn och unga (10-16) tillfrågas löpande om inspel till projektets frågeställningar.
 


Kontakt

Varmt välkommen att kontakta kansliet för frågor och förslag på aktiviteter och samverkan!

Framtidens kunskapssamhälle bedrivs i samarbete med IVAs projekt Skola i tiden. Projektet finansieras med anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt bidrag till IVAs jubileumsinsamling 2019 

MMW Logotype Medium.jpg