Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Små och medelstora företags digitala utveckling 2017-22

Under åren 2017–2019 besvarade deltagarna i IVA-projektet Smart industris B2B-forum ett antal frågor om var de befann sig på sin digitaliseringsresa. Våren 2022 följdes dessa upp genom en digital enkät med huvudsakligen samma frågeställningar till samma målgrupp. Svaren ger en indikation på den utveckling som skett på området under denna, relativt sett, korta period.

Olika kretskort och kopplingar, illustrerar digitalisering

Antalet svarande på varje fråga är ca 300 totalt, fördelat på hela perioden 2017-19. Enkäten från 2022 besvarades av 53 personer, flertalet representerande företag med upp till 50 anställda verksamma inom tillverkning/produktion.

Sammanställningen är gjord av projektet IVAs Smart industri, som har drivits av Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien (IVA) sedan 2016 i syfte att stimulera små och medelstora företags digitala transformation.

Relaterat