Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Företagstävlingen Smart industri

Företagstävlingen Smart industri uppmärksammar och belönar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Syftet är att stimulera små och medelstora företags digitala och hållbara transformation genom att lyfta fram goda exempel. Företagstävlingen har genomförts av IVA årligen sedan 2016.

Person fotar prisutdelning på scen med sin mobil
citat tecken

Priset har inte bara gett oss en utmärkelse, det har också skapat många nya kontakter och nätverk. Att vi varit öppna med hur vi tagit oss an digitaliseringsresan har gjort att vi kunnat dra lärdom av andra företags utmaningar och erfarenheter.

Clas Tengström, vd Bror Tonsjö - vinnare i Företagstävlingen Smart industri 2021
Företagstävlingen Smart industri

Den årliga företagstävlingen Smart industri instiftades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA. Vinnarna representerar skilda branscher och affärsområden men har alla riktigt smart digitalisering som gemensam nämnare.  

Företagstävlingen genomförs inom IVAs projekt IVAs Smart industri

Små och medelstora företags digitalisering

Företagstävlingen Smart industri riktar sig till små och medelstora företag som tar vara på​ digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt, som leder till resurseffektivitet eller​ minskad klimatpåverkan med tydliga resultat.

Vem som helst kan nominera sitt eget eller någon annans företag. Alla nominerade företag tillfrågas att acceptera sin nominering och därigenom delta i tävlingen genom att besvara ett antal frågor via ett formulär.

Alla inkomna tävlingssbidrag granskas av en urvalskommitté. Företagstävlingens jury utser baserat på urvalet ett antal finalister som intervjuas innan pristagare och mottagare av eventuella hedersomnämnanden utses. 

Pristagarna vinner en skräddarsydd studie- och inspirationsresa. 

Årets vinnare och eventuella hedersomnämnanden presenteras vid konferensen Automation Summit i Stockholm den 11 oktober 2023.

Alla pristagare och hedersomnämnanden

2023 - Vinnare: Minalyze AB
Hedersomnämnanden: Åkerströms Björbo AB  och Preformance AB. 

2021 - Vinnare: Bror Tonsjö AB.
Hedersomnämnanden: SweeGreen och Vinden AB. 

2020 - Vinnare: Climeon.
Hedersomnämnanden: OP Teknik och ZeroPoint Technologies.

2019 - Vinnare: Mobilaris.
Hedersomnämnanden: Moelven Valåsen AB och Moving Floor AB.

2018 - Vinnare: Garantell.

2017 - Vinnare: Lundqvist trävaru.
Hedersomnämnanden: Fanhultstvätten och Atacac.

2016 - Vinnare: Emballator Plastics & Innovations.
Hedersomnämnande: Väderstad AB.

Tävlingskriterier

Finalister och vinnare utses baserat på hur väl​ företaget uppfyller följande kriterier:

 1. Den digitala utvecklingen (digitaliseringen) har lett till påvisade effekter och resultat, såsom:
  • Effektivare resursutnyttjande och mindre klimatavtryck​
  • Uppskalningseffekter och nya marknader​
  • Förenklade processer​
  • Produktivitetstillväxt
 2. Digitaliseringen har nyttjats till att göra något oväntat som bidrar till omdanande och hållbar industri- och branschutveckling, exempelvis genom att identifiera nya kundvärden, -erbjudanden och resurseffektiva eller ​cirkulära affärsmodeller med produktutveckling eller tjänstefiering av smarta hållbara produkter i ​fokus.​
 3. Företaget har ett medvetet och ansvarstagande förhållningssätt till företagets övergripande ​påverkan på FNs 17 hållbarhetsmål (SDGs) med speciellt fokus på målen: 9 (hållbar industri, ​innovationer och infrastruktur), 12 (hållbar produktion och konsumtion) och 13 (bekämpa ​klimatförändringarna). Företaget anses bidra till hållbarhet om: ​

  • Företaget identifierat sin mest väsentliga påverkan utifrån målen 9, 12 och 13 (eventuellt inom de tre dimensionerna planet, människor och välstånd)​

  • Företaget satt minst ett mål per dimension​

  • Utfallet av mål mäts (minst) årligen och visar på förbättring.​

Jury

Finalister och vinnare i företagstävlingen utses av en jury bestående av:

Fredrik Hörstedt, vice vd IVA, juryns ordförande
Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO Volvo Group​
Björn Langbeck, industriell expert Tillväxtverket​
Clas Tengström, Bror Tonsjö AB
Mikael Leksell, vd Siemens i Sverige och Norden​
Sara Mazur, ordförande WASP (Wallenberg Autonomous Systems and Software Program)​
Hans Olofsson, Senior Advisor Global Industrial Development Scania​
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen​
Monica Bellgran, Industrial Production Management at KTH, campus Södertälje​

Företagstävlingen Smart industri

Artiklar

Kontakt

Monica Sannerblom

Koordinator

Teknik, ekonomi och entreprenörskap

Telefon: 0709-40 58 30