Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Företagstävlingen Smart industri

Företagstävlingen Smart industri uppmärksammar och belönar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat. Syftet är att stimulera små och medelstora företags digitala och hållbara transformation genom att lyfta fram goda exempel. Nomineringen till 2024 års företagstävling är nu avslutad. Vinnare och eventuella hedersomnämnanden presenteras den 9 oktober 2024.

Person fotar prisutdelning på scen med sin mobil

Företagstävlingen Smart industri

Den årliga företagstävlingen Smart industri instiftades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA. Vinnarna representerar skilda branscher och affärsområden men har alla riktigt smart digitalisering som gemensam nämnare.  

Företagstävlingen 2024 finansieras av Siemens, Scania och Teknikföretagen.

Företagstävlingen genomförs inom IVAs projekt IVAs Smart industri

Tävlingskriterier

Företagstävlingen Smart industri riktar sig till små och medelstora företag som tar vara på​ digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt, som leder till resurseffektivitet eller​ minskad klimatpåverkan med tydliga resultat. Finalister och vinnare utses baserat på hur väl​ företaget uppfyller följande kriterier:

1. Den digitala utvecklingen (digitaliseringen) har lett till påvisade effekter och resultat, såsom:

  • Effektivare resursutnyttjande och mindre klimatavtryck​
  • Uppskalningseffekter och nya marknader​
  • Förenklade processer​
  • Produktivitetstillväxt

2. Digitaliseringen har nyttjats till att göra något oväntat som bidrar till omdanande och hållbar industri- och branschutveckling, exempelvis genom att identifiera nya kundvärden, -erbjudanden och resurseffektiva eller ​cirkulära affärsmodeller med produktutveckling eller tjänstefiering av smarta hållbara produkter i ​fokus.​

3. Företaget har ett medvetet och ansvarstagande förhållningssätt till företagets övergripande ​påverkan på FNs 17 hållbarhetsmål (SDGs) med speciellt fokus på målen: 9 (hållbar industri, ​innovationer och infrastruktur), 12 (hållbar produktion och konsumtion) och 13 (bekämpa ​klimatförändringarna). Företaget anses bidra till hållbarhet om:

  • Företaget identifierat sin mest väsentliga påverkan utifrån målen 9, 12 och 13 (eventuellt inom de tre dimensionerna planet, människor och välstånd)
  • Företaget satt minst ett mål per dimension.
  • Utfallet av mål mäts (minst) årligen och visar på förbättring.​

Juryn är i år, i tillägg till huvudkriterierna, särskilt intresserade av tillämpning av AI som en del av digitaliseringsarbetet.

Vem som helst kan nominera sitt eget eller någon annans företag. Alla nominerade företag tillfrågas att acceptera sin nominering och därigenom delta i tävlingen genom att besvara ett antal frågor via ett formulär.

Alla tävlingssbidrag granskas av en urvalskommitté. Företagstävlingens jury utser baserat på urvalet ett antal finalister som intervjuas innan pristagare och mottagare av eventuella hedersomnämnanden utses. Pristagarna vinner en skräddarsydd studie- och inspirationsresa. 

Jury 2024

Fredrik Hörstedt, vice vd IVA, juryns ordförande
Monica Bellgran, Industrial Production Management at KTH, campus Södertälje​
Torbjörn Holmström, Senior Advisor to the CEO Volvo Group
Björn Langbeck, industriell expert Tillväxtverket​
Mikael Leksell,
vd Siemens i Sverige och Norden​​
Sara Mazur, ordförande WASP (Wallenberg Autonomous Systems and Software Program)​
Maria Rosendahl, Näringspolitisk chef, Teknikföretagen
David Svensson, Group manager Smart Factory Lab, Scania CV
Annelie Lundström, Minalyze AB

Alla pristagare och hedersomnämnanden

2023 - Vinnare: Minalyze AB
Hedersomnämnanden: Åkerströms Björbo AB  och Preformance AB. 

2021 - Vinnare: Bror Tonsjö AB.
Hedersomnämnanden: SweeGreen och Vinden AB. 

2020 - Vinnare: Climeon.
Hedersomnämnanden: OP Teknik och ZeroPoint Technologies.

2019 - Vinnare: Mobilaris.
Hedersomnämnanden: Moelven Valåsen AB och Moving Floor AB.

2018 - Vinnare: Garantell.

2017 - Vinnare: Lundqvist trävaru.
Hedersomnämnanden: Fanhultstvätten och Atacac.

2016 - Vinnare: Emballator Plastics & Innovations.
Hedersomnämnande: Väderstad AB.

Företagstävlingen Smart industri

Artiklar

Kontakt

Monica Sannerblom

Koordinator

Entreprenörskap

Telefon: 0709-40 58 30