Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Framtidens goda stad

Attraktiva urbana miljöer lockar talanger, företag och investeringar och är därför viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Projektet Framtidens goda stad verkade för att ge en ökande befolkning förutsättningar att bo och verka i attraktiva livsmiljöer.

Om projektet

Framtidens goda stad

Projektperiod: 2016-2018

Styrgruppsordförande: Gabriel Urwitz

Projektledare: Staffan Eriksson

Finansiärer: Atrium Ljungberg, Formas, Fortum, Jernhusen, JM, Sveriges Byggindustrier, Trafikverket, Tyréns, Vattenfall, Volvo.

För attraktiva och hållbara livsmiljöer

Attraktiva urbana miljöer lockar talanger, företag och investeringar och är därför viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Samhällsomvandlingen går fort men delar av samhällsutvecklingen släpar efter. Bostadsbrist, segregation, utdragna beslut om infrastrukturinvesteringar, överbelastad kollektivtrafik, köer på vägar och en järnväg som lider av eftersatt underhåll och kapacitetsbrist är symptom på detta. Projektet Framtidens goda stad ska verka för att ge en ökande befolkning förutsättningar att bo och verka i attraktiva livsmiljöer – både i växande och krympande regioner. 

Projektet förväntas resultera i gemensamma metoder och processer för samhällsplanering, öka kunskapen samt föra ut denna nya kunskap till de som ansvarar för samhällsplaneringen i städer och regioner. På så sätt vill IVA med projektet bidra till att snabbare nå fram till framtidens attraktiva städer.

Projektet ska också identifiera områden och processer som kan vidareutvecklas och exporteras samt föreslå nya forskningsområden inom hållbar samhällsbyggnad. Politiker och tjänstemän med ansvar för samhällsplanering och samhällsutveckling på nationell, regional och kommunal nivå och forskare inom samhällsutveckling kommer ha en nyckelroll i detta projekt. Projektet riktar sig också till företagsledare, specialister och beslutsfattare inom näringslivet.

Styr- och arbetsgrupper